mandag 1. mars 2010

Info for sesongen 2009-2010

Se Info 2010-2011 for ny info. Denne er ikke oppdatert lenger.


Velkommen til Halden skiguide bloggen!

Planen med denne er å kunne gi en grei oversikt over hvilke skiløyper som er kjørt opp rundt omkring i Halden.
I dag er det ofte jungeltelegrafen som gjelder.

For at det skal fungere, så er jeg avhengig av at flere legger inn føremeldinger etterhvert som forholdene endrer seg.

Planen er å opprette et innlegg pr. distrikt i Halden, så kan hvem som skulle ønske legge inn en kommentar under riktig innlegg for å beskrive forholdene.
Her er det bare å komme med diverse info. F.eks kommentar på føreforhold og hvilke løyper som er oppkjørt.

Er det noen distrikt som mangler, så bare gi meg beskjed.
Kom også gjerne med tips om forbedringer!

PS! Kommentarer vil bli slettet etterhvert som dem ikke er relevante lenger. Kommentarer vil også kunne bli slått sammen/endret på for å forbedre lesbarheten. Denne siden er ment for å gi et nåtidsbilde av løypestatus.

PPS! Skulle du ønske å gi en generell kommentar, eller f.eks takke løypekjørere for god innsats, så legg inn en kommentar under Info posten(dvs denne). Her vil jeg ikke rydde vekk meldinger.

Høiåsmarka 2009-2010

Denne er utdatert. Se innlegg for siste sesong.


Her legges føremeldinger for Høiåsmarka.

Løypeinfo:
- Lysløype som alt i alt er ca 10 km.
--- Må gå t/r til Høiåshytta. Går også en runde rundt Venås.
--- Gjevn stigning til Høiås. Relativt slett og fin.
- 2 km ved Høiås. Går en 2 km sløyfe på toppen av Høiås. Relativt slett.
- Høiås og til Stangås og Kjølen. Ca 10 km. Varierende løype med noen lange utforbakker. Kjøres opp med Spormaskin.

Det legges også ut info på Halden skiklubb sine hjemmesider.

Ertemarka - 2009-2010

Denne er utdatert. Se innlegg for siste sesong.


Her vil føreforhold for de forskjellige løypene i Ertemarka legges inn.

- løypekart


Kunstsnø trasé
- ca 2 km med slake bakker og flate partier.
Lysløype 7 og 10 km(om Ormtjern)
- Rimelig kupert, men kjøres opp med spormaskin.
- Avstikkere ned til Blæsemoen og Kruseter.
Siljedalen
- opptil 15 km t/r, men ofte brøytet(start ved Ertehytta).
- Kjøres på vei, men er rimelig kupert med mange bakker.

I tillegg er det flere mindre scooterløyper som kjøres opp ved nok snø. F.eks Holevannet.
Det legges også ut info på TFL sine hjemmesider.

Prestebakke/Aspedammen - 2009-2010

Denne er utdatert. Se innlegg for siste sesong.

Her kan dere legge inn føreforhold for Prestebakke, Aspedammen.

Alle løyper kjøres med vanlig Scooter.

Aspedammen

Lysløype på ca 2,5 km.
- Kupert løype.

Prestebakke:
- Løypekart(oppdatert 10.02.2010)
  
Lysløype på ca 3 km
- Variert med noen bratte bakker.
Prestebakkefjella rundt
- Ca 20 km i skogsterreng. Har noen tøffe utforkjøringer.
- Anbefalt å gå motsols.
T/R Bokerød
- Variert med vei, myrer og skogsterreng. Ca 25 km t/r.
- Kjørt opp en liten runde på ca 7 km ved Sanderødmoen. Bør gå motsols.
- Også mulighet for å komme seg ut på Boksjøen.

Andre områder - 2009-2010

Denne er utdatert. Se innlegg for siste sesong.


Her kan man legge inn løypeinfo for skiløyper som ikke går under områdene definert over.
Vet du om en skiløype som ikke er nevnt, så er det bare å legge inn en kommentar her.

Tavlan på Ed(Sverige)
På Ed er det flere fine løyper, også lysløype.
Lengste løype er ca 22 km.
Føremelding finner du her
Hjemmeside til Eds skidklubb finner du her: http://edssk.se

Kasen ved Iddefjorden(Sverige)
Kasen ligger ved Svinesund(mot Iddefjorden) på svensk side. Her er det lysløype og noen flate løyper.
Lengste løype er 10 km.
- Løypekart 
Føremelding finner du her.
Hjemmeside til Idefjordens SK: http://idefjordenssk.se/

Oppsummering - februar 2010

Her er en liten oppsummering fra februar 2010.
Denne bloggen ble opprettet 6. februar, så det var spennende å se om bloggen ble tatt ibruk.
Hvis vi ser på besøkstall og antall kommentarer, så ser det absolutt ut som at den har hatt en viss nytteverdi.
Ca 400 besøk i uka er mer enn det jeg forventet, men med omtale i HA og andre medier, så har ryktet spredd seg fort.

Nå skal jeg ikke se bort ifra at antall treff kommer av at vi denne sesongen har hatt tidenes vinter i Halden.
Det har vært sammenhengende skiføre fra 2. juledag og ut hele februar(og natt til 1. mars kom det nye 10cm med snø).
Antall dager med + grader, kan telles på én hånd.

Siste del av februar, så var faktisk det største problemet at det kom for mye snø!
Løypemannskaper rundt omkring i Halden har hatt mer enn nok med å holde løypenettet oppe mellom alle snøfallene.
Her er det bare å berømme alle sammen med en fabelaktig innsats!

Hvis jeg tar et tilbakeblikk på hvordan selve bloggen har fungert, så vil jeg si den har fungert bra.
F.eks Høiåsmarka har hatt hyppige oppdateringer, hvor løypemannskap har vært meget flinke til å legge inn melding når løyper er oppkjørt.
Det samme gjelder Prestebakke/Bokerød.
Ertemarka ligger litt etter, så her håper jeg flere kan kommentere. Savner spesielt at løypemannskap selv kommenterer når det er oppkjørt.

Det største minuset, er at ingen har kommentert andre løyper i distriktet.
Litt av målet med siden var at folk skulle få informasjon om løyper som ikke er så kjente.
Men mulig dette kommer av at det ikke er så mange andre løyper rundt omkring...
Savner også løypeinfo om Aspedammen.

Fremover håper jeg at jeg kan få inn litt mer info på sidene og litt flere løypekart.
Hvis noen skulle ha lyst, så er det selvsagt bare å komme med info jeg kan legge ut.

Til slutt må jeg få kåre Henry Arnfinn til månedens skribent :-).
Han har kommet med flere meget lange, informative og humoristiske kommentarer fra hans turer med løypemaskinen i Høiåsmarka.

Da satser vi på at det flotte skiføret fortsetter utover i mars.

/Frode